Aanvullende toelage aanvragen

De aanvullende toelage dient als doel als tegemoetkoming in het lesgeld en overige schoolkosten. Bij schoolkosten kun je denken aan kosten die gemaakt worden voor de opleiding, zoals boekengeld. De meeste opleidingen zullen om lesgeld vragen als het gaat om een vervolgopleiding. Hiervoor is de aanvullende toelage een perfecte uitkomst.

Voor het berekenen van de aanvullende toeslag en of wel of niet recht hierop hebt zal de overheid naast het inkomen van de ouders en eventuele partner van een ouder ook kijken naar het aantal kinderen binnen een gezin. Als er sprake is van een te hoog inkomen van de ouders zal de aanvraag voor de aanvullende toelage tegemoetkoming scholieren afgekeurd worden.

Een voorbeeld. Was in 2012 het inkomen € 35.764 euro of minder, dan zal je recht hebben op een maximale aanvullende toelage vanaf 1 augustus 2015. Wanneer het gaat om een hoger inkomen zal je minder tot geen aanvullende toelage ontvangen. Tevens is de hoogte afhankelijk van het onderwijs dat gevolgd wordt. Als er lesgeld betaald moet worden zal in de aanvullende toelage ook hiervoor een tegemoetkoming zitten, wat dan ook weer afhankelijk is van het inkomen dat de ouders gezamenlijk hebben.

Vanaf januari 2015 waren de bedragen voor een aanvullende toelage per maand:

  • Voorgezet onderwijs € 76,70
  • Voortgezet onderwijs bovenbouw € 83,99
  • Voortgezet speciaal onderwijs € 50,96
  • Voorgezet algemeen volwassenenonderwijs € 112,35
  • Particulier voortgezet onderwijs onderbouw € 105,03
  • Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 112,35