NLP op de werkvloer: 3 tips om productiviteit te verhogen

NLP coaching

NLP, ook wel Neuro Linguïstisch programmeren genoemd, is een benadering om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Het geeft je vermogen om beter en constanter te presteren op persoonlijk vlak, maar is ook toepasbaar in organisaties. In essentie gaat NLP ervan uit dat gedrag aangeleerd en gemodelleerd wordt. Maar, hoe kan je NLP inzetten om productiever te werken? Vaak zijn eenvoudige tricks en tips al voldoende om beter te presteren. In dit artikel geef ik tips om je productiviteit te verbeteren door NLP toe te passen. 

  1. Communicatie 

Goede communicatie is essentieel voor een productieve werkomgeving. Vooral wanneer je veel contact hebt met klanten. Je moet hier bewust van zijn en andere ook bewust van maken. Bijvoorbeeld hoe mensen overkomen wanneer ze in gesprek zijn met andere, denk hierbij aan verbale, maar ook non-verbale communicatie. Hoe je met elkaar omgaat is een belangrijk aspect van NLP. Met NLP kan je ongunstig gedrag identificeren, voorbeelden hiervan is het vermijden van oogcontact of hangende schouders. Wanneer je hiervan bewust bent en elkaar er op aanspreekt zal de interne communicatie direct verbeteren. 

  • Doelen 

Het zal je vast niet verbazen, doelen zijn erg belangrijk voor een organisatie. De organisatie stelt harde doelen, zoals een X% omzetgroei t.o.v. vorig jaar, maar er zijn ook andere doelen die je kunt implementeren in de werkomgeving. Door doelen te stellen, ga je gerichter werken en zal je dus ook efficiënter werken om het doel te behalen. Wanneer het balletje eenmaal rolt, zal het hele team, afdeling of organisatie harder voor elkaar werken en het personeel zal ook meer verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit zijn allemaal voorbeelden wat NLP voor een organisatie kan doen. 

Een organisatie kiest er daarom regelmatig voor om te investeren in een NLP opleiding voor het personeel. Een NLP coach instrueert het personeel met bewezen theorieën. Deze theorieën zijn direct toepasbaar in de praktijk en daardoor ook direct implementeerbaar in de organisatie.   

  • Gedrag veranderen

Het voornaamste doel van NLP is om negatieve gewoonten en gedrag op te zetten. Werknemers hebben verschillende ervaringen op het werk, ook al is de werkomgeving hetzelfde. Hoe een werknemer zijn werkplek ervaart, heeft dus weinig te maken met de werkelijke omgeving, maar meer met de werknemer zichzelf. Doordat je medewerkers bewust maakt van de problemen waarmee ze geconfronteerd worden, kun je hen zelfbewust maken van hun gewoontes en gedragingen. Zelfbewustzijn is in dit voorbeeld de eerste stap naar positieve verandering.  De eerste stap is gezet. Ga nu samen met je mede collega’s aan de slag om de workflow op de werkvloer structureel te verbeteren